Coronis Computing

972 18 32 41

SOLUCIONS

Sistemes de vigilància

Vigilància

La vigilància és un conjunt de tècniques i sistemes dissenyats per monitoritzar i supervisar àrees específiques amb el propòsit de detectar, prevenir o respondre esdeveniments o activitats no desitjades. Els sistemes de vigilància utilitzen una varietat de tecnologies, entre les quals es destaca la visió per ordinador, per recopilar, analitzar i processar informació visual de manera automatitzada. presa de decisions ràpides i precises.

A Coronis Computing, apliquem tecnologies avançades de visió per ordinador per a la classificació, detecció i segmentació automàtica d’imatges i vídeos en entorns de vigilància.

Sistemes de vigilància

Aquests sistemes usen maquinari i programari especialitzat per capturar imatges o vídeos, realitzar anàlisis avançades i generar alertes segons criteris predefinits. La intel·ligència artificial i laprenentatge automàtic són fonamentals per identificar patrons i objectes dinterès en diverses aplicacions de vigilància.

Els sistemes de vigilància tenen aplicacions en una àmplia gamma de sectors, inclosos la seguretat pública, la protecció d’instal·lacions comercials i residencials, la gestió del trànsit, la supervisió industrial i altres àrees on l’observació i l’anàlisi són fonamentals per mantenir la seguretat i eficiència.

Visió per ordinador

La visió per computador aplicada a la vigilància permet detectar intrusions, identificar objectes o persones d’interès, analitzar comportaments anòmals i optimitzar la resposta davant d’esdeveniments crítics. La intel·ligència artificial i l’aprenentatge automàtic són essencials per desenvolupar algorismes capaços d’interpretar i actuar sobre la informació visual de manera ràpida i precisa.

La capacitat de les solucions de visió per computador per proporcionar informació en temps real i millorar la presa de decisions contribueix significativament a l’eficàcia i l’eficiència dels sistemes de vigilància moderns.

Solució mitjançant visió per ordinador

A Coronis Computing, oferim solucions avançades de visió per ordinador dissenyades per abordar desafiaments complexos en vigilància i seguretat aprofitant tecnologies d’avantguarda com ara la intel·ligència artificial i l’aprenentatge automàtic.

Les nostres solucions permeten la detecció primerenca d’amenaces, la identificació precisa d’objectes i persones i l’anàlisi eficient de comportaments anòmals en diversos entorns. Utilitzant algoritmes sofisticats, garantim una resposta ràpida i efectiva davant de situacions crítiques.

Contacta'ns!

972 18 32 41