Coronis Computing

972 18 32 41

Projectes

Casos d'èxit i aplicacions

Entorn industrial

A Coronis Computing, ens destaquem per la nostra experiència en l’aplicació de tecnologies de visió per ordinador i intel·ligència artificial a la indústria. La nostra trajectòria inclou la implementació d’aquestes eines en diversos projectes que abasten la detecció, classificació i seguretat en entorns industrials. Estem a l’avantguarda en optimitzar processos i millorar l’eficiència industrial. Hem desenvolupat una varietat de projectes de detecció dissenyats específicament per abordar desafiaments particulars, amb solucions innovadores que contribueixen al rendiment i la seguretat en entorns industrials.

Davant dels desafiaments de mantenir l’eficiència i la seguretat en la línia de producció industrial, sorgeix la necessitat d’identificar i abordar de manera proactiva qualsevol irregularitat que pugui sorgir al procés. En aquest context, ens enfrontem al desafiament de detectar anomalies a la cinta de tall, un component crític a la cadena de producció.

Desenvolupem i implementem sistemes de visió per computador que utilitzen tècniques de detecció per identificar i seguir amb precisió anomalies al llarg de la cinta. Aquestes solucions ens permeten identificar i abordar qualsevol irregularitat en el procés de producció, tot assegurant un entorn laboral segur i eficient. Com a resultat, aconseguim augmentar la seguretat en la línia de producció, beneficiant així tota l’operació industrial.

Davant dels desafiaments de mantenir l’eficiència i la seguretat en la línia de producció industrial, sorgeix la necessitat d’identificar i abordar de manera proactiva qualsevol irregularitat que pugui sorgir al procés. En aquest context, ens enfrontem al desafiament de detectar anomalies a la cinta de tall, un component crític a la cadena de producció.

Desenvolupem i implementem sistemes de visió per computador que utilitzen tècniques de detecció per identificar i seguir amb precisió anomalies al llarg de la cinta. Aquestes solucions ens permeten identificar i abordar qualsevol irregularitat en el procés de producció, tot assegurant un entorn laboral segur i eficient. Com a resultat, aconseguim augmentar la seguretat en la línia de producció, beneficiant així tota l’operació industrial.

Davant dels desafiaments de mantenir l’eficiència i la seguretat en la línia de producció industrial, sorgeix la necessitat d’identificar i abordar de manera proactiva qualsevol irregularitat que pugui sorgir al procés. En aquest context, ens enfrontem al desafiament de detectar anomalies a la cinta de tall, un component crític a la cadena de producció.

Desenvolupem i implementem sistemes de visió per computador que utilitzen tècniques de detecció per identificar i seguir amb precisió anomalies al llarg de la cinta. Aquestes solucions ens permeten identificar i abordar qualsevol irregularitat en el procés de producció, tot assegurant un entorn laboral segur i eficient. Com a resultat, aconseguim augmentar la seguretat en la línia de producció, beneficiant així tota l’operació industrial.

En alguns projectes ens hem enfrontat al desafiament d’analitzar característiques com a forma, color, textura i altres atributs visuals per oferir solucions adaptades a les necessitats específiques de cada client. Per abordar aquests desafiaments, hem fet servir tant algorismes de visió clàssics com tècniques d’aprenentatge automàtic, segons els requisits del problema.

Aquest enfocament ens ha permès oferir una detecció fiable i una classificació precisa de productes i anomalies, cosa que ha contribuït a millorar significativament la productivitat i eficiència en els processos industrials. A més, ens hem integrat amb el programari existent a l’entorn industrial, cosa que ha proporcionat als nostres clients una visió completa de les operacions en curs i ha assegurat una col·laboració fluida amb els sistemes establerts.

En alguns projectes ens hem enfrontat al desafiament d’analitzar característiques com a forma, color, textura i altres atributs visuals per oferir solucions adaptades a les necessitats específiques de cada client. Per abordar aquests desafiaments, hem fet servir tant algorismes de visió clàssics com tècniques d’aprenentatge automàtic, segons els requisits del problema.

Aquest enfocament ens ha permès oferir una detecció fiable i una classificació precisa de productes i anomalies, cosa que ha contribuït a millorar significativament la productivitat i eficiència en els processos industrials. A més, ens hem integrat amb el programari existent a l’entorn industrial, cosa que ha proporcionat als nostres clients una visió completa de les operacions en curs i ha assegurat una col·laboració fluida amb els sistemes establerts.

En alguns projectes ens hem enfrontat al desafiament d’analitzar característiques com a forma, color, textura i altres atributs visuals per oferir solucions adaptades a les necessitats específiques de cada client. Per abordar aquests desafiaments, hem fet servir tant algorismes de visió clàssics com tècniques d’aprenentatge automàtic, segons els requisits del problema.

Aquest enfocament ens ha permès oferir una detecció fiable i una classificació precisa de productes i anomalies, cosa que ha contribuït a millorar significativament la productivitat i eficiència en els processos industrials. A més, ens hem integrat amb el programari existent a l’entorn industrial, cosa que ha proporcionat als nostres clients una visió completa de les operacions en curs i ha assegurat una col·laboració fluida amb els sistemes establerts.

Hem utilitzat càmeres especialitzades 3D en diversos projectes industrials per generar models detallats i realitzar inspeccions minucioses de superfícies. Aquestes càmeres, equipades amb tecnologia d’avantguarda, capturen informació tridimensional amb alta precisió, cosa que facilita la detecció d’objectes i l’avaluació exacta de dimensions en entorns industrials específics.

La integració meticulosa de càmeres 3D en els nostres projectes ha permès realitzar anàlisis exhaustives i precises, sent crucial per oferir solucions efectives en l’optimització de processos industrials i garantir alts estàndards de qualitat. Aquesta tecnologia avançada proporciona la capacitat de generar models tridimensionals detallats i realistes, cosa que resulta essencial per a aplicacions com la inspecció de qualitat, la detecció de defectes en superfícies i la millora contínua de l’eficiència industrial.

Hem utilitzat càmeres especialitzades 3D en diversos projectes industrials per generar models detallats i realitzar inspeccions minucioses de superfícies. Aquestes càmeres, equipades amb tecnologia d’avantguarda, capturen informació tridimensional amb alta precisió, cosa que facilita la detecció d’objectes i l’avaluació exacta de dimensions en entorns industrials específics.

La integració meticulosa de càmeres 3D en els nostres projectes ha permès realitzar anàlisis exhaustives i precises, sent crucial per oferir solucions efectives en l’optimització de processos industrials i garantir alts estàndards de qualitat. Aquesta tecnologia avançada proporciona la capacitat de generar models tridimensionals detallats i realistes, cosa que resulta essencial per a aplicacions com la inspecció de qualitat, la detecció de defectes en superfícies i la millora contínua de l’eficiència industrial.

Hem utilitzat càmeres especialitzades 3D en diversos projectes industrials per generar models detallats i realitzar inspeccions minucioses de superfícies. Aquestes càmeres, equipades amb tecnologia d’avantguarda, capturen informació tridimensional amb alta precisió, cosa que facilita la detecció d’objectes i l’avaluació exacta de dimensions en entorns industrials específics.

La integració meticulosa de càmeres 3D en els nostres projectes ha permès realitzar anàlisis exhaustives i precises, sent crucial per oferir solucions efectives en l’optimització de processos industrials i garantir alts estàndards de qualitat. Aquesta tecnologia avançada proporciona la capacitat de generar models tridimensionals detallats i realistes, cosa que resulta essencial per a aplicacions com la inspecció de qualitat, la detecció de defectes en superfícies i la millora contínua de l’eficiència industrial.

Implementem càmeres hiperespectrals als nostres projectes, les quals van més enllà de l’espectre visible capturant característiques dels materials segons la resposta a diferents longituds d’ona. Aquests dispositius ens ofereixen la capacitat d’analitzar i extreure informació detallada sobre la composició i les propietats dels materials en funció de la resposta espectral única.

 

La integració d’aquestes cambres ens ha proporcionat una visió detallada i completa dels objectes i superfícies en entorns industrials, permetent anàlisis precises i específiques. Això ha possibilitat realitzar anàlisis més detallades i específiques, cosa que resulta fonamental per a aplicacions com la inspecció de qualitat, la detecció de contaminants o la identificació de materials en diferents contextos industrials.

Implementem càmeres hiperespectrals als nostres projectes, les quals van més enllà de l’espectre visible capturant característiques dels materials segons la resposta a diferents longituds d’ona. Aquests dispositius ens ofereixen la capacitat d’analitzar i extreure informació detallada sobre la composició i les propietats dels materials en funció de la resposta espectral única.

 

La integració d’aquestes cambres ens ha proporcionat una visió detallada i completa dels objectes i superfícies en entorns industrials, permetent anàlisis precises i específiques. Això ha possibilitat realitzar anàlisis més detallades i específiques, cosa que resulta fonamental per a aplicacions com la inspecció de qualitat, la detecció de contaminants o la identificació de materials en diferents contextos industrials.

Implementem càmeres hiperespectrals als nostres projectes, les quals van més enllà de l’espectre visible capturant característiques dels materials segons la resposta a diferents longituds d’ona. Aquests dispositius ens ofereixen la capacitat d’analitzar i extreure informació detallada sobre la composició i les propietats dels materials en funció de la resposta espectral única.

 

La integració d’aquestes cambres ens ha proporcionat una visió detallada i completa dels objectes i superfícies en entorns industrials, permetent anàlisis precises i específiques. Això ha possibilitat realitzar anàlisis més detallades i específiques, cosa que resulta fonamental per a aplicacions com la inspecció de qualitat, la detecció de contaminants o la identificació de materials en diferents contextos industrials.

Mostrar menys

Sistemes de Vigilància

Som especialistes en solucions de vigilància que incorporen algorismes avançats de detecció, classificació, identificació i seguiment. La nostra experiència en el desenvolupament i la implementació d’aquests algorismes ens permet oferir sistemes de vigilància altament efectius i adaptats a les necessitats específiques de cada entorn. Des de la detecció d’objectes fins al seguiment de moviments, la nostra tecnologia garanteix una supervisió acurada i fiable en una varietat de contextos industrials i comercials.

Els nostres sistemes són capaços didentificar i classificar objectes i persones amb una precisió excepcional. Des d’entorns interiors fins a condicions de llum diürna o nocturna a exteriors, els nostres sistemes estan dissenyats per operar de manera eficaç en una àmplia varietat de situacions i entorns adversos.

A més, la nostra solució no es limita només a detectar la presència d’objectes i persones. També és capaç de fer un seguiment continu del moviment, permetent monitoritzar la ubicació i trajectòria dels elements detectats en temps real. Aquesta capacitat és fonamental per identificar patrons de comportament i generar alertes automàtiques davant d’activitats inusuals o potencialment perilloses, proporcionant així una resposta proactiva davant de qualsevol amenaça emergent.

Els nostres sistemes són capaços didentificar i classificar objectes i persones amb una precisió excepcional. Des d’entorns interiors fins a condicions de llum diürna o nocturna a exteriors, els nostres sistemes estan dissenyats per operar de manera eficaç en una àmplia varietat de situacions i entorns adversos.

A més, la nostra solució no es limita només a detectar la presència d’objectes i persones. També és capaç de fer un seguiment continu del moviment, permetent monitoritzar la ubicació i trajectòria dels elements detectats en temps real. Aquesta capacitat és fonamental per identificar patrons de comportament i generar alertes automàtiques davant d’activitats inusuals o potencialment perilloses, proporcionant així una resposta proactiva davant de qualsevol amenaça emergent.

Els nostres sistemes són capaços didentificar i classificar objectes i persones amb una precisió excepcional. Des d’entorns interiors fins a condicions de llum diürna o nocturna a exteriors, els nostres sistemes estan dissenyats per operar de manera eficaç en una àmplia varietat de situacions i entorns adversos.

A més, la nostra solució no es limita només a detectar la presència d’objectes i persones. També és capaç de fer un seguiment continu del moviment, permetent monitoritzar la ubicació i trajectòria dels elements detectats en temps real. Aquesta capacitat és fonamental per identificar patrons de comportament i generar alertes automàtiques davant d’activitats inusuals o potencialment perilloses, proporcionant així una resposta proactiva davant de qualsevol amenaça emergent.

La combinació d’anàlisi de comportament i reconeixement facial a la nostra solució de seguretat ofereix una protecció integral i adaptable.

L’anàlisi de comportament supervisa accions i identifica patrons i activitats inusuals que indiquen riscos. Això inclou la detecció de merodeig prolongat, moviments erràtics o accions sospitoses, permetent una resposta preventiva davant de qualsevol situació de seguretat.

D’altra banda, el reconeixement facial autentica individus, garantint un control d’accés eficient i facilitant la ràpida identificació de persones d’interès. Aquesta combinació permet una vigilància intel·ligent, proporcionant una resposta personalitzada davant de qualsevol amenaça.

La combinació d’anàlisi de comportament i reconeixement facial a la nostra solució de seguretat ofereix una protecció integral i adaptable.

L’anàlisi de comportament supervisa accions i identifica patrons i activitats inusuals que indiquen riscos. Això inclou la detecció de merodeig prolongat, moviments erràtics o accions sospitoses, permetent una resposta preventiva davant de qualsevol situació de seguretat.

D’altra banda, el reconeixement facial autentica individus, garantint un control d’accés eficient i facilitant la ràpida identificació de persones d’interès. Aquesta combinació permet una vigilància intel·ligent, proporcionant una resposta personalitzada davant de qualsevol amenaça.

La combinació d’anàlisi de comportament i reconeixement facial a la nostra solució de seguretat ofereix una protecció integral i adaptable.

L’anàlisi de comportament supervisa accions i identifica patrons i activitats inusuals que indiquen riscos. Això inclou la detecció de merodeig prolongat, moviments erràtics o accions sospitoses, permetent una resposta preventiva davant de qualsevol situació de seguretat.

D’altra banda, el reconeixement facial autentica individus, garantint un control d’accés eficient i facilitant la ràpida identificació de persones d’interès. Aquesta combinació permet una vigilància intel·ligent, proporcionant una resposta personalitzada davant de qualsevol amenaça.

Amb la capacitat de detectar una àmplia gamma d’esdeveniments específics, com ara intrusions, moviments de vehicles en àrees restringides, objectes abandonats i encreuament de línies virtuals (geofencing), la nostra solució ofereix una vigilància proactiva que garanteix una resposta ràpida i precisa davant de situacions de seguretat.

La integració d‟aquesta funcionalitat amb els nostres sistemes d‟anàlisi en temps real ens permet generar alertes automàtiques i proporcionar informació detallada per facilitar decisions del personal de seguretat.

Aquesta protecció integral s’estén a entorns industrials, comercials o residencials, tot assegurant la seguretat de persones, propietats i actius en tot moment.

Amb la capacitat de detectar una àmplia gamma d’esdeveniments específics, com ara intrusions, moviments de vehicles en àrees restringides, objectes abandonats i encreuament de línies virtuals (geofencing), la nostra solució ofereix una vigilància proactiva que garanteix una resposta ràpida i precisa davant de situacions de seguretat.

La integració d‟aquesta funcionalitat amb els nostres sistemes d‟anàlisi en temps real ens permet generar alertes automàtiques i proporcionar informació detallada per facilitar decisions del personal de seguretat.

Aquesta protecció integral s’estén a entorns industrials, comercials o residencials, tot assegurant la seguretat de persones, propietats i actius en tot moment.

Amb la capacitat de detectar una àmplia gamma d’esdeveniments específics, com ara intrusions, moviments de vehicles en àrees restringides, objectes abandonats i encreuament de línies virtuals (geofencing), la nostra solució ofereix una vigilància proactiva que garanteix una resposta ràpida i precisa davant de situacions de seguretat .

La integració d‟aquesta funcionalitat amb els nostres sistemes d‟anàlisi en temps real ens permet generar alertes automàtiques i proporcionar informació detallada per facilitar decisions del personal de seguretat.

Aquesta protecció integral s’estén a entorns industrials, comercials o residencials, tot assegurant la seguretat de persones, propietats i actius en tot moment.

Mostrar menys

Projectes de recerca

La nostra tasca en projectes de recerca inclou camps diversos, des de la imatge mèdica fins a l’exploració submarina. Col·laborem activament en iniciatives tant a nivell nacional com europeu, impulsant la innovació en àrees crucials de la ciència i la tecnologia. A l’àmbit de la imatge mèdica, ens dediquem a desenvolupar solucions avançades que millorin l’adquisició, el processament i la interpretació de dades per a diagnòstics més precisos i tractaments més efectius. D’altra banda, a l’àmbit submarí, treballem en la creació de tecnologies que permetin una exploració més profunda i detallada dels ecosistemes marins, contribuint així a l’entesa i conservació dels nostres oceans. Amb un enfocament multidisciplinari i un compromís amb l’excel·lència, seguim avançant a la frontera del coneixement per impulsar el progrés tant a nivell local com global.

Coronis Computing s’enorgulleix d’haver participat al projecte de recerca EMODnet, una iniciativa fonamental per a la integració digital de l’oceà europeu. Com a part de l’European Marine Observation and Data Network (EMODnet), Coronis Computing va col·laborar estretament amb més de 120 organitzacions i parts interessades per recopilar, harmonitzar i compartir dades marines in situ.

En col·laboració amb EMODNET, Coronis va dissenyar i desenvolupar solucions innovadores per a la visualització en temps real de dades batimètriques en 3D. Aquestes tècniques van permetre als usuaris explorar i analitzar la topografia submarina de manera interactiva i precisa directament des del navegador web.

El nostre enfocament es va centrar en desenvolupar eines accessibles i fàcils de fer servir que proporcionessin una representació fidel del fons marí. Això va incloure la integració de dades de múltiples fonts i la implementació d’algorismes avançats per a la renderització i la interpolació de dades, garantint una representació visual realista i detallada.

Gràcies a aquestes tècniques innovadores, els usuaris d’EMODNET ara poden accedir a una representació en 3D del llit marí en temps real, cosa que facilita la identificació de característiques geològiques, la planificació d’activitats oceanogràfiques i la presa de decisions en una àmplia gamma d’aplicacions marines. Aquest avenç representa un pas significatiu cap endavant en la comprensió i la gestió dels nostres oceans, donant suport als objectius d’EMODNET de proporcionar un accés fàcil i gratuït a dades marines d’alta qualitat.

Eurofleets és un projecte finançat per H2020, coordinat pel Marine Institute, que uneix una xarxa d’actors clau en la investigació marina. Amb la participació de 42 instituts marins, universitats, fundacions i pimes de 24 països, Eurofleets té com a objectiu principal facilitar l’accés gratuït i obert a una flota integrada i avançada de vaixells de recerca.

La iniciativa Eurofleets té com a objectiu satisfer les necessitats canviants i desafiadores de la comunitat d’usuaris, permetent als investigadors europeus i internacionals de l’acadèmia i la indústria sol·licitar accés a diversos programes a través d’un sistema d’entrada únic. Eurofleets prioritza la investigació sobre oceans sostenibles, nets i saludables, promovent la col·laboració transnacional i la innovació, especialment en estreta col·laboració amb la indústria.

En aquest context, Coronis Computing exerceix un paper crucial en el projecte Eurofleets, participant en el desenvolupament de tecnologies pioneres per millorar l’exploració oceànica i el processament de dades. Això inclou el desenvolupament de tècniques per al modelatge en línia en 3D del terreny per a l’exploració intel·ligent d’AUV i l’ús de tècniques d’aprenentatge automàtic per al reconeixement del llit marí.

La contribució de Coronis Computing no només millorarà l’eficiència i complementarà les infraestructures de recerca marina, sinó que també fomentarà la col·laboració interdisciplinària i promourà l’alfabetització oceànica. A través d’Eurofleets, Coronis busca impulsar la innovació en l’exploració i la comprensió dels nostres oceans, amb l’objectiu de contribuir significativament a l’avenç del coneixement i la preservació dels nostres valuosos recursos marins.

NEANIAS (Serveis Novells d’EOSC per a Desafiaments Emergents a l’Àmbit Atmosfèric, Submarí i Espacial) va ser un ambiciós projecte en el marc del programa European Open Science Cloud (EOSC) que va abordar una àmplia varietat de desafiaments als camps atmosfèric, submarí i espacial.

En aquell context, Coronis Computing es va enfocar en el desenvolupament de solucions específiques per a l’àmbit submarí. Això va implicar proporcionar programari i conjunts de dades per al preprocessament d’imatges submarines, el mosaic submarí i la creació de models 3D submarins. Aquestes eines van permetre el processament eficient de dades submarines, contribuint així a l’avenç de la investigació en aquest camp dins el marc del projecte NEANIAS i l’ecosistema més ampli d’EOSC.

NEANIAS (Serveis Novells d’EOSC per a Desafiaments Emergents a l’Àmbit Atmosfèric, Submarí i Espacial) va ser un ambiciós projecte en el marc del programa European Open Science Cloud (EOSC) que va abordar una àmplia varietat de desafiaments als camps atmosfèric, submarí i espacial.

En aquell context, Coronis Computing es va enfocar en el desenvolupament de solucions específiques per a l’àmbit submarí. Això va implicar proporcionar programari i conjunts de dades per al preprocessament d’imatges submarines, el mosaic submarí i la creació de models 3D submarins. Aquestes eines van permetre el processament eficient de dades submarines, contribuint així a l’avenç de la investigació en aquest camp dins el marc del projecte NEANIAS i l’ecosistema més ampli d’EOSC.

El projecte MIDAS va ser un programa de recerca multidisciplinari que investigava els impactes ambientals de l’extracció de recursos minerals i energètics del medi marí profund. Això va incloure l’explotació de materials com els sulfurs polimetàl·lics, els nòduls de manganès, les crostes de ferromanganès riques en cobalt, els hidrats de metà i la possible extracció d’elements de terres rares.

MIDAS va dur a terme investigacions sobre la naturalesa i les escales dels impactes potencials de la mineria, inclosa la destrucció física del fons marí, els efectes potencials dels plomalls carregats de partícules a la columna d’aigua i els possibles productes químics tòxics que podrien ser alliberats pel procés de la mineria i el seu efecte a les profunditats del mar. ecosistemes. Es van abordar les incògnites biològiques clau, com ara la connectivitat entre poblacions, els impactes de la pèrdua de biodiversitat i la rapidesa amb què es recuperaran els ecosistemes.
Tota aquesta informació es va utilitzar per desenvolupar recomanacions de bones pràctiques en la indústria minera; aquestes es resumeixen al document de recomanacions MIDAS, disponible per descarregar.

Coronis Computing SL va desenvolupar noves tècniques de millora de la imatge durant el projecte, incloent la millora d’un conjunt d’algorismes i la implementació de nous per fer fotomosaics 2D i reconstrucció 3D de zones de fons marí d’especial interès. Aquest conjunt d’algorismes va contribuir a un complex paquet de programari que va permetre a Coronis oferir serveis de mapes submarins.

El projecte ROBUST tenia com a objectiu desenvolupar una tecnologia autònoma, fiable i rendible per mapejar el contingut mineral de vasts terrenys. Coronis es va enfocar en el reconeixement automàtic d’objectius miners i el mapatge del fons marí a la recerca de nòduls de manganès. Aquesta tecnologia tenia com a objectiu reduir el cost de l’exploració mineral actualment realitzada per ROVs i SSVs dedicats amb tripulació. A més, buscava identificar de manera eficient i no intrusiva els llocs minerals més rics, minimitzant l’impacte al medi ambient. Aquesta tecnologia estava destinada a beneficiar la indústria minera al llit marí, reduir el cost de l’exploració i permetre la identificació detallada dels materials als llocs miners, facilitant la mineria dirigida únicament als recursos més rics.

El projecte iToBoS és una iniciativa finançada per la Unió Europea, liderada per la Universitat de Girona i que compta amb la participació de 19 socis internacionals. El seu objectiu és desenvolupar una plataforma de diagnòstic basada en intel·ligència artificial per a la detecció precoç del melanoma. Aquest tipus de càncer cutani és un dels més agressius i responsables del 60% de les neoplàsies cutànies letals. Amb la seva incidència en constant augment, a causa de l’envelliment de la població, és crucial millorar els mètodes de cribratge existents.

iToBoS pretén abordar aquest desafiament mitjançant la creació d’un escàner corporal total d’última tecnologia i una eina de diagnòstic assistit per ordinador (CAD), que integrarà diverses fonts de dades, com ara registres mèdics, dades genòmiques i imatges in vivo, per oferir diagnòstics precisos , personalitzats i ràpids.

Coronis Computing juga un paper crucial al projecte iToBoS. S’encarrega de configurar les càmeres de l’escàner corporal utilitzant lents líquides que permeten ajustar l’enfocament de manera ràpida i precisa, proporcionant una qualitat d’imatge superior. Aquestes lents líquides, basades en dos fluids immissibles amb diferents índexs de refracció, faciliten obtenir imatges d’alta resolució de tot el cos. A mesura que la distància de l’objecte a la càmera canvia, la lent s’ajusta automàticament. A més, les imatges seleccionades poden millorar encara més mitjançant tècniques de super resolució, que augmenten la resolució de la imatge més enllà dels límits del sensor de la càmera, proporcionant detalls més precisos i clars.

Les eines desenvolupades per Coronis permeten una adquisició i un processament eficient i precís d’aquestes dades d’imatge, cosa que és essencial per a la detecció primerenca del melanoma. Aquest enfocament avançat garanteix diagnòstics més ràpids i precisos, contribuint significativament a la lluita contra aquest tipus de càncer cutani.

El projecte iToBoS és una iniciativa finançada per la Unió Europea, liderada per la Universitat de Girona i que compta amb la participació de 19 socis internacionals. El seu objectiu és desenvolupar una plataforma de diagnòstic basada en intel·ligència artificial per a la detecció precoç del melanoma. Aquest tipus de càncer cutani és un dels més agressius i responsables del 60% de les neoplàsies cutànies letals. Amb la seva incidència en constant augment, a causa de l’envelliment de la població, és crucial millorar els mètodes de cribratge existents.

iToBoS pretén abordar aquest desafiament mitjançant la creació d’un escàner corporal total d’última tecnologia i una eina de diagnòstic assistit per ordinador (CAD), que integrarà diverses fonts de dades, com ara registres mèdics, dades genòmiques i imatges in vivo, per oferir diagnòstics precisos , personalitzats i ràpids.

Coronis Computing juga un paper crucial al projecte iToBoS. S’encarrega de configurar les càmeres de l’escàner corporal utilitzant lents líquides que permeten ajustar l’enfocament de manera ràpida i precisa, proporcionant una qualitat d’imatge superior. Aquestes lents líquides, basades en dos fluids immissibles amb diferents índexs de refracció, faciliten obtenir imatges d’alta resolució de tot el cos. A mesura que la distància de l’objecte a la càmera canvia, la lent s’ajusta automàticament. A més, les imatges seleccionades poden millorar encara més mitjançant tècniques de super resolució, que augmenten la resolució de la imatge més enllà dels límits del sensor de la càmera, proporcionant detalls més precisos i clars.

Les eines desenvolupades per Coronis permeten una adquisició i un processament eficient i precís d’aquestes dades d’imatge, cosa que és essencial per a la detecció primerenca del melanoma. Aquest enfocament avançat garanteix diagnòstics més ràpids i precisos, contribuint significativament a la lluita contra aquest tipus de càncer cutani.

Mostrar menys

CONTACTA'NS!

972 18 32 41