Coronis Computing

972 18 32 41

SOLUCIONS

Projectes de recerca

Investigació

La investigació exerceix un paper essencial en l’avenç del coneixement i la tecnologia en múltiples camps d’estudi. Els investigadors es dediquen a projectes que exploren nous conceptes, teories i aplicacions per abordar desafiaments complexos en disciplines com ara la medicina, l’enginyeria, les ciències socials, la biotecnologia i moltes altres àrees d’interès.

Els objectius de la recerca comprenen des del desenvolupament d’innovadores tecnologies fins a la comprensió més profunda de fenòmens naturals i socials. A més, busca millorar els processos existents i fomentar la innovació en productes i serveis que beneficiïn la societat en general.

Aquest procés de recerca implica una varietat d’activitats, com ara experimentació, anàlisi de dades, formulació d’hipòtesis i col·laboració amb altres investigadors, institucions acadèmiques i sectors industrials. La investigació és un esforç col·laboratiu que impulsa descobriments significatius importants en tots els àmbits de la vida humana.

A Coronis Computing, la investigació és fonamental en el nostre enfocament innovador. Estem compromesos a impulsar el coneixement i la tecnologia a través de projectes de recerca que abasten diversos camps daplicació de la visió per computador.

Col·laborem amb institucions acadèmiques i socis industrials per explorar noves fronteres en intel·ligència artificial, processament d’imatges i anàlisi de dades aplicades a imatge mèdica i subaquàtica entre d’altres.

La nostra recerca cerca millorar les nostres solucions i anticipar necessitats futures en camps crítics. Ens esforcem per liderar la investigació aplicada per proporcionar solucions d’avantguarda que marquin la diferència al món real.

Contacta'ns!

972 18 32 41